P1090642 P1090652 P1090644 P1090651

 Foderami

 

 Cotoni

 

Shantung seta

 

Lana cotta

 

P1090647 P1090648 P1090649 P1090650

Tessuti alta moda

 

Viscose stampate

 

Seta

 

Jersey

 

P1090698 P1090699  P1090700 

 

 Tessuti danza e pattinaggio

 

Tessuti danza e pattinaggio

 

Tessuti danza e pattinaggio